ЩОДЕННІ ЛІТУРГІЇ

Неділя 19
8:00    За мир, спокій і Боже благословення для України
        та українського народу   
9:30    В наміренні парафіян
11:00    За хворих і немічних нашої парафії
    За здоров’я і Божі ласки
           для Василя з нагоди 80 ліття дня народження,
        і для Галиги і Наталі - родина Теленцьо
    За Божу ласку і оздоровлення Марійки Баранич
        - духовенство
    За Божу ласку і оздоровлення Василя Пригродського
        - Парох о. мітрат Роман Паньків
    Приватне намірення давших
    †Павла Равлика - брат з родиною
    †Богдана Михайлишина - родина
    †Євдокії (3-тя річ.) та Івана Ґорон (8-ма річ.)
        - дочка Люся Воскало з родиною

Понеділок 20
6:30    †Ірени і Павла Гаращук та Віри Дзьоби, з панах.  - родина

Вівторок 21
6:30    Свята Літургія
7:15    Хресна Дорога

Середа 22
6:30    Літургія Напередосвячених Дарів

Четвер 23
9:00    Свята Літургія

П’ятниця  24
6:30    Свята Літургія
7:15    Парастас - Сорокоусти

Субота 25
10:00    †Катерини і Михайла Мартин, Остапа і Марії Стецьків,
    Христини і Романа,  з панахидою - Ева Мартин
5:00    В наміренні парафіян

Неділя 26
8:00    За мир, спокій і Боже благословення для України
        та українського народу   
    За здоров’я і Боже благословення для Роксани
        з нагоди дня народження - родина
9:30    В наміренні парафіян
11:00    За хворих і немічних нашої парафії

DAILY LITURGIES

Sunday 19
8:00    For peace, tranquility and God’s blessings for Ukraine
        and the people of Ukraine
9:30    For our parishioners
11:00    For the sick and infirm of our parish
    For health and God’s graces
            for Vasyl on his 80th birthday,
        and for Halyna and Natalia - Telentso family
    For health and God’s graces to Mariya Baranycz
        - our clergy
    For health and God’s graces to Vasyl Prygrodskyy
        - our Pastor Rt. Rev. Roman Pankiw
    Private intention of the donors
    †Pavlo Rawlik - brother and family
    †Bohdan Michaliszyn - family
    †Evdokia (3 yrs.) and Ivan Goron (8 yrs.)
        - daughter Lucy Voslkalo and family

Monday 20
6:30    †Irene and Paul Haraschuk, Vera Dzioba, w/panach. - family

Tuesday 21
6:30    Divine Liturgy
7:15    The Way of the Cross

Wednesday 22
6:30    Liturgy of Pre-sanctified Gifts

Thursday 23
9:00    Divine Liturgy

Friday 24
6:30    Divine Liturgy
7:15    Sorokousty - Lenten commemorative service

Saturday 25
10:00    †Kateryna and Mykhaylo Martyn, Ostap and Maria Steckiw,     Chrystina and Roman, w/panachyda - Ewa Martyn
5:00    For our parishioners

Sunday 26
8:00    For peace, tranquility and God’s blessings for Ukraine
        and the people of Ukraine
    For health and God’s blessings for Roksana
        on her birthday - family
9:30    For our parishioners
11:00    For the sick and infirm of our parish

Make a Free Website with Yola.